Hypothecaire leningen

Alle woonkredieten zitten in ons gamma

Hypotheeklening

Kies je lening: 123
Kies je looptijd: 123

Maandelijks te betalen bedrag

Gevraagde lening
Interest
Looptijd
Totaal te betalen
Totale intrest te betalen

Vraag uw lening aan

Representatief voorbeeld : Lening op afbetaling voor persoonlijke doeleinden van 7.500 EUR, jaarlijks kostenpercentage (JKP) van (vaste jaarlijkse debetrente : ). Maandelijkse afbetaling van 194,48 EUR/maand in 42 maanden. Totaal te betalen bedrag 8.168,16 EUR.

Wat is een hypothecair krediet?

Een hypothecair krediet is geld lenen voor de aankoop van een onroerend goed zoals een woonhuis, een appartement of een grond.

Maar u kan de hypothecaire lening ook aanwenden als u een woning erft en successierechten moeten betalen.

Ook is het mogelijk om uw bestaande woonlening te herfinancieren.

U kan wellicht een betere rentevoet bekomen, wat uw maandlasten dragelijker zal maken.

In principe betaal je bij een hypothecaire lening een vast of een variabel maandelijks bedrag terug.

Dit bedrag betaal je gedurende een vaste periode, maar er zijn ook talloze variaties mogelijk.

Samen bepalen wij wat het beste maandelijks bedrag is, dat u dient terug te betalen.

Zo zorgen wij er samen voor dat er nog genoeg middelen beschikbaar blijven om comfortabel te leven, zonder zorgen.

Een hypothecaire lening laat je toe om op een veilige wijze geld te lenen bij de betrouwbare partners van de Kredietexpert.

De erkende makelaars aangesloten bij de Kredietexpert zullen je adviseren voor al je aankopen van onroerende goederen en sommige roerende goederen.

Een woonkrediet:

Men kan volgende volgende onroerende bestemmingen een woonkrediet noemen:

 • de aankoop van een stuk grond,
 • de bouw van een woning,
 • de renovatie van een gebouw (in de brede zin van het woord), maar ook
 • het behouden van onroerende rechten (een herfinanciering of de betaling van de successierechten) worden woonkredieten genoemd.
 • Een krediet kan dienen om één of meer vastgoedverrichtingen te financieren.

Er zijn twee mogelijke technieken: de lening of de herbruikbare kredietopening.

Met lening wordt één gerichte actie bedoeld: de kredietinstelling overhandigt u een som geld voor een bepaalde periode en om de terugbetaling van het geleende bedrag te waarborgen, verleent u een hypotheek op uw onroerend goed.

De kredietopening van onbepaalde duur is een contract waarmee de kredietinstelling u de mogelijkheid biedt herhaaldelijk over een bepaald kredietbedrag te beschikken.

Naarmate u reeds een voldoende kapitaalbedrag hebt terugbetaald, kunt u een wederopneming van het vrijgekomen bedrag van de kredietopening aanvragen.

Uw kredietgever zal nagaan of hij zijn akkoord kan geven en zal daartoe opnieuw uw terugbetalingscapaciteit onderzoeken.

Staat hij de wederopneming, ook “voorschot” genoemd, toe, dan is het niet nodig opnieuw naar de notaris te gaan.

Inderdaad, de hypotheek wordt gevestigd in de notariële akte, waarin ook het contract van kredietopening is opgenomen.

Met andere woordenen zal men dus de terugbetaling van de kredietbedragen waarborgen die u aan de kredietgever verschuldigd zou kunnen zijn in het kader van voormelde kredietopening.

Dankzij een dergelijke herbruikbare kredietopening kunt u bijvoorbeeld eerst de aankoop van een stuk grond, vervolgens het bouwen van de woning en nog later verbouwingswerken financieren.

Waarom uw hypothecair krediet afsluiten bij de erkende kredietmakelaars aangesloten bij de Kredietexpert?

Deze kredieten zijn ook heel anders dan de leningen op afbetaling en vereisen een heel andere aanpak, het gaat vaak immers over het realiseren van een droomhuis en vaak over heel veel geld.

Of je nu als alleenstaande of als koppel door het leven gaat, een woning kopen en een hypothecaire lening aangaan is waarschijnlijk één van de belangrijkste beslissingen in je leven.

Je maakt plannen, pluist uit, kijkt rond, wikt en weegt.

Dit zijn dus cruciale levensbeslissingen, waarbij verschillende zaken dienen uitgezocht te worden:

 • is de lening of de gewenste woning voor u betaalbaar?
 • welke soort van woonkrediet past het beste bij uw profiel?
 • bent u juridisch met alles in orde?
 • moet u rekening houden met het erfrecht of andere beschermingen?
 • wat is de impact van de lening op het aanslagbiljet van uw belastingen?
 • u kan lenen gebruik makend van een ruime waaier van afbetalingsmogelijkheden
 • aan verschillende renteformules
 • dit met flexibele looptijden tussen 5 en 30 jaar

Kortom de erkende makelaars aangesloten bij de Kredietexpert zullen u doorheen het hele kluwen van vragen en mogelijkheden gidsen en de best mogelijke tarieven voor u zoeken.

Stap voor stap zoeken we samen uit wat al de mogelijkheden zijn.

We analyseren uw dossier en uw financiën, we analyseren uw woonplannen en helpen u hierbij, om het juiste en het meest betaalbare krediet te kiezen.

Samen stellen we een financieel plan op, waarbij alle uitgaven tot in de kleinste details duidelijk worden.

De notariskosten, de registratierechten, de aktekosten van de hypotheek, de verbouwingen, …

Wist u ook, dat er wel meer dan 1.000 kredietformules bestaan.

De erkende makelaars aangesloten bij de Kredietexpert zoekt samen met u naar voor u de meest geschikte formule en goedkoopste lening.

Kan u met weinig geld ook een woonhuis kopen?

Voor de aankoop van een woning van 200.000 euro, heb je al gauw 25.000 euro nodig om de registratierechten, de notaris en alle aktekosten te betalen.

Bovendien verwacht de bank dat je dossierkosten betaald, de eerste premie van de brandverzekering alsook de eerste premie van de schuldsaldoverzekering.

Wellicht heeft u te weinig spaargeld om al deze kosten te dekken of wil u zelf wat reserves achter de hand houden.

Gelukkig kunnen de makelaars aangesloten bij de Kredietexpert u helpen.

Zij hebben in hun aanbod bankpartners die u kunnen helpen, hetzij door een deel van de kosten mee te lenen met de hypothecaire lening of via een specifieke lening voor deze kosten.

Een goede raad: tellen en rekenen zijn twee verschillende dingen!

Ga je alleen wonen of ga je samenwonen of ben je net getrouwd, wel dan is het niet onverstandig om eens met de erkende kredietmakelaars van de Kredietexpert te komen praten.

In plaats van huur te betalen, koop je beter een klein huisje of een appartement en betaal je beter een lening af.

Dat is immers geen verloren geld, maar volgens ons gespaard geld.

Wat kan er gebeuren:

Oscar en zijn vriendin Olga, beiden 22 jaar,  kopen een eerste huisje van 200.000 euro en betalen in totaal dus 225.000 euro.

Dit huisje is niet meteen hun droomhuis, maar beslissen toch ervoor te gaan.

Ze verdienen nu reeds voldoende voldoende om de lening op 20 jaar af te betalen, waardoor ze een gemiddelde maandlast hebben van afgerond 1.100 euro.

Op hun 32 ste besluiten ze te gaan voor hun droomhuis.  

Ondertussen worden zijn hun 2 kinderen iets groter geworden en hebben beiden al een paar promoties gekregen, waardoor hun salarissen heel wat gestegen zijn.

Wat is er nu werkelijk gebeurd?

Oscar en Olga hebben 120 keer 1.100 betaald of 132.000 euro uitgegeven.

Eenzelfde huis gaan huren zou hun 120 keer 900 euro hebben gekost of 108.000 euro.

Dus ze hebben 24.000 euro meer uitgegeven, maar ze hebben ook 108.000 euro gespaard.

Bovendien is hun eerste huisje in waarde toegenomen en heeft een vermoedelijke waarde gekregen van +/- 290.000 euro.

Oscar en Olga verkopen hun huisje aan een nieuw jong koppeltje voor 290.000 euro.

Ze betalen de bank 110.000 euro (het restsaldo van hun lening)  110.000 en krijgen een cheque van de notaris van 180.000 euro.

Ze hebben dus geen 108.000 euro gespaard, maar het zijn er 180.000 euro geworden.

Bovendien heeft de Belgische staat hun ruim 22.000 euro minder belastingen laten betalen.

Hierdoor kunnen ze 202.000 euro zelf investeren in hun nieuw woonproject.

Oscar en zijn vrouw worden bovendien een AAA+  klant de nieuwe bank.

Hopelijk mogen de erkende kredietmakelaars van de Kredietexpert omwille van de prima dienstverlening opnieuw onderhandelen voor hun nieuw krediet.

Een afspraak maken met uw kredietmakelaar via de Kredietexpert loont de moeite!

De waaier aan mogelijke afbetalingen is enorm groot, laat uw kredietmakelaar de Kredietexpert, de voor u beste oplossing zoeken.

Onze bankpartners hebben voor iedere specifieke doelgroep zeker een gepersonaliseerde formule klaarstaan!

Bijvoorbeeld:

 • u bevindt zich aan het begin van uw carrière en hebt nu nog weinig middelen om te investeren. In de toekomst heeft u een mooie inkomensevolutie voor ogen.
  dan hebben we onze startershypotheek in het aanbod.
  → u betaalt de eerste jaren minder dan bij een gewone lening, later betaalt u meer.
 • een ander voorbeeld is een situatie waarbij je in het midden van uw carrière staat, met een stabiele werksituatie.
  u verwacht in de toekomst minder inkomsten (vervroegd pensioen, deeltijds werken, …).
  u voorziet een verhoging van de kosten (we denken aan het kot van uw studerende kinderen).
  → wel onze voordeelhypotheek laat toe om de eerste jaren van uw krediet meer te betalen dan de gemiddelde gewone lening, later zal de maandlast zakken.
  → de druk op uw budget zal verminderen en ook de totale intrestlast wordt hierdoor eveneens kleiner.
 • u heeft nood aan een overbruggingskrediet, waarbij u tot 24 maanden tijd hebt om uw bestaande woning te verkopen. We kunnen u hierbij 2 formule’s aanbieden, waarbij u het geleende kapitaal samen met de intresten terugbetaald na de verkoop van je woning of ook een formule waarbij er intresten worden betaald gedurende de opname periode en dat het kapitaal wordt verrekend bij de verkoop van je woning
 • Ook voor penibele situaties hebben we mogelijkheden, we schijnen de moeilijke dossiers immers niet.  Je moet wel eigenaar zijn, zelfs als je op de zwarte lijst staat, is het soms nog niet te laat.
  Steek je kop dus niet in het zand en contacteer direct uw kredietmakelaar.
  Onze erkende adviseurs zullen u daarom, met raad en daad bijstaan.

De hypotheek: wat wil dit zeggen?

Een woonkrediet is in het algemeen gewaarborgd door een hypotheek. Een hypotheek is een zakelijke zekerheid en bestaat in het in waarborg geven van een onroerend goed (grond, huis, appartement,…).

Een hypotheek wordt in het algemeen gevestigd op het onroerend goed dat gekocht, gebouwd of gerenoveerd wordt, maar er kan ook een hypotheek gevestigd worden op een ander onroerend goed.

Voor de vestiging van een hypotheek is de tussenkomst van een notaris vereist, want een hypotheek moet om aan derden tegenstelbaar te zijn in de registers van het bevoegde kantoor van hypotheekbewaring ingeschreven worden en dit kan enkel met een authentieke notariële akte. De hypotheek dekt een bepaald bedrag in hoofdsom, plus drie jaar interesten en bijbehoren.

Een hypotheek is voordelig voor beide partijen. Voor de kredietnemer kan een hypotheek interessant zijn omwille van de fiscale voordelen die eraan verbonden kunnen zijn. De kredietgever zal u daarover concreet kunnen inlichten.

De kredietgever van zijn kant zal als schuldeiser ten opzichte van andere schuldeisers bevoorrecht zijn, wanneer het onroerend goed verkocht zou moeten worden. Een dergelijke verkoop kan bijvoorbeeld vereist zijn indien de kredietnemer zijn krediet niet meer kan terugbetalen.

Een hypotheekstelling brengt taksen en kosten met zich mee, met name registratierechten, hypotheekrechten en notariskosten.

Een hypothecaire inschrijving is 30 jaar geldig. Wil men de inschrijving daarna geldig houden, dan moet ze, voor het verstrijken van die termijn, vernieuwd worden in de registers van het bevoegde kantoor van hypotheekbewaring. Ook de vernieuwing brengt kosten teweeg, maar ze kan door de kredietgever aangevraagd worden. (Bron BVK)

Het begrip woonkrediet.

Een woonkrediet heeft steeds een onroerende bestemming: de aankoop van een stuk grond, de bouw van een woning, de renovatie van een gebouw (in de brede zin van het woord), of het behoud van onroerende rechten (een herfinanciering van een bestaand woonkrediet; een betaling van de successierechten wanneer deze hoog zijn).

Een krediet kan dienen om één of meer vastgoedverrichtingen te financieren.

Er zijn twee mogelijke technieken: de lening of de herbruikbare kredietopening.

De lening en de kredietopening:

Met lening wordt één gerichte actie bedoeld: de kredietinstelling overhandigt u een som geld voor een bepaalde periode en om de terugbetaling van het geleende bedrag te waarborgen, verleent u een hypotheek op uw onroerend goed.

De kredietopening van onbepaalde duur is een contract waarmee de kredietinstelling u de mogelijkheid biedt herhaaldelijk over een bepaald kredietbedrag te beschikken.

Naarmate u reeds een voldoende kapitaalbedrag hebt terugbetaald, kunt u een wederopneming van het vrijgekomen bedrag van de kredietopening aanvragen. Uw kredietgever zal nagaan of hij zijn akkoord kan geven en zal daartoe opnieuw uw terugbetalingscapaciteit onderzoeken. Staat hij de wederopneming, ook “voorschot” genoemd, toe, dan is het niet nodig opnieuw naar de notaris te gaan.

Inderdaad, de hypotheek wordt gevestigd in de notariële akte, waarin ook het contract van kredietopening is opgenomen, en zij zal dus de terugbetaling van de kredietbedragen waarborgen die u aan de kredietgever verschuldigd zou kunnen zijn in het kader van voormelde kredietopening.

Dankzij een dergelijke herbruikbare kredietopening kunt u bijvoorbeeld eerst de aankoop van een stuk grond, vervolgens het bouwen van de woning en nog later verbouwingswerken financieren. (Bron BVK)

Is er verschil tussen een hypothecaire volmacht of hypotheekbelofte?

Uitzonderlijk zou de kredietgever zich tevreden kunnen stellen met een hypothecaire volmacht (ook “hypothecair mandaat” genoemd).

de hypothecaire volmacht:

De hypothecaire volmacht biedt de kredietgever nog geen volwaardige zekerheid, maar maakt het hem mogelijk later een hypotheek te vestigen op uw onroerend goed.

De kredietgever zal uiteraard niet onmiddellijk een beroep doen op deze mogelijkheid, anders zou hij bij de aanvang een hypotheek gevraagd hebben.

In het algemeen zal hij slechts overgaan tot de omzetting van de hypothecaire volmacht in een hypotheek indien hij terugbetalingsproblemen vreest.

Voor het bekomen van bepaalde fiscale voordelen volstaat een hypothecaire volmacht of een hypotheekbelofte niet, maar is een effectieve inschrijving van de hypotheek vereist.

Indien een krediet een voldoende hoog bedrag uitmaakt, kan het interessant zijn het krediet in twee delen op te splitsen.

Eén met hypotheekstelling en fiscale optimalisering en één met hypothecair mandaat zonder fiscale voordelen.

Ook voor een hypothecaire volmacht is een notaris vereist, maar de prijs van dit type waarborg is heel wat lager dan de hypotheek.

De registratierechten en de hypotheekrechten zijn inderdaad niet verschuldigd, zolang de volmacht niet in een hypothecaire inschrijving wordt omgezet.

de hypotheekbelofte:

Bij een belofte tot hypotheekvestiging verklaart de kredietnemer eigenaar te zijn van een goed waarop geen hypothecaire inschrijving of hypothecair mandaat rust in het voordeel van een bepaalde schuldeiser.

Hij verbindt er zich verder toe zijn rechten op dat goed in stand te houden en dus het goed niet te verkopen, te ruilen of te hypothekeren aan derden. Vooral verbindt hij zich ertoe op eerste verzoek van de kredietgever op het goed hypotheek te verlenen. (Bron BVK)

Leenwijzer

Kies onze leenwijzer om de juiste lening te kiezen.

steeds tot uw beschikking:

 

Translate »